โลกวิกฤตหนัก น้ำแข็งในกรีนแลนด์ละลายเร็วที่สุดในรอบ 26 ปี

        โลกวิกฤตหนัก! อ้างอิงจากภาพถ่ายผ่านดาวเทียมและข้อมูลของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) โดยองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) จำนวน 89 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลกที่ศึกษาพื้นที่ขั้วโลก ได้เปิดเผยให้เห็นว่า แผ่นน้ำแข็งในเกาะกรีนแลนด์บริเวณขั้วโลกเหนือ กำลังละลายอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ 26 ปี ถึง 7 เท่านับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990

        การละลายของแผ่นน้ำแข็งทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา นั่นคือระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นราว 7 เซนติเมตร ภายในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 หมายความว่าประชากรประมาณ 250 ล้านคนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งและพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 1 เมตร จะได้รับความเดือดร้อนทันที เพราะปริมาณน้ำทะเลจะไหลท่วมที่อยู่อาศัยทั้งหมด ซึ่งการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีสร้างกำแพงกันน้ำอาจไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนของเรื่องนี้ เพราะมีความเป็นไปได้ที่ปริมาณน้ำทะเลมหาศาลจะทำลายกำแพงกั้นน้ำ

        แต่ข้อมูลที่น่าตกใจคือ หากนับตั้งแต่ปี 1992 แผ่นน้ำแข็งในเกาะกรีนแลนด์ละลายไปแล้ว 3.8 ล้านล้านตัน คณะกรรมการฯ ยังระบุด้วยว่าในปี 2100 หรืออีก 81 ปีข้างหน้า น้ำทะเลจะสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร ทำให้คนจำนวน 400 ล้านคนต้องประสบกับภัยน้ำท่วม รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงกว่าปัจจุบัน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพื้นที่หน้าดินที่ติดกับทะเลจะโดนคลื่นกัดเซาะจนทำให้สูญเสียพื้นที่เหล่านั้นไปตลอดกาล

 


ที่มา:

  • www.express.co.uk/news/science/1215851/nasa-news-melting-ice-time-lapse-climate-change-glaciers-greenland-antarctica
  • www.forbes.com/sites/lauratenenbaum/2019/12/11/2019-yet-another-year-of-dramatic-ice-loss/#252cc7873ffc
  • www.theguardian.com/environment/2019/dec/10/greenland-ice-sheet-melting-seven-times-faster-than-in-1990s

ภาพ: Benoit Lecavalier/PA