เกาหลีเรียกร้องให้แบนธงอาทิตย์อุทัย

        คณะกรรมการกีฬา และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเกาหลีใต้ มีข้อเรียกร้องให้ญี่ปุ่นสั่งแบนธงอาทิตย์อุทัย ในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 เนื่องจากมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นจักรวรรดินิยมและอำนาจนิยมทางการทหาร ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในงานกีฬาโอลิมปิก ซึ่งเป็นกีฬาแห่งสันติภาพ

        ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการโอลิมปิกญี่ปุ่นปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องดังกล่าวของเกาหลีใต้ โดยให้เหตุผลว่า ธงที่มีสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ฉายแสงนี้เป็นธงที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในญี่ปุ่นอยู่แล้ว และโดยตัวธงเองก็ไม่ได้เป็นการแสดงออกทางการเมืองแต่อย่างใด จึงไม่ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในกีฬาโอลิมปิก

        อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ให้ความเห็นว่า สนามกีฬาควรเป็นสถานที่ที่ปลอดจากการแสดงออกทางการเมือง เมื่อมีข้อกังวลเกิดขึ้นทางคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นกรณีไป

        ธงอาทิตย์อุทัย (Rising Sun Flag) หรือธงที่มีรูปพระอาทิตย์สีแดงรัศมี 16 แฉก ซึ่งสื่อถึงความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง โดยถูกออกแบบไว้ใช้สำหรับกองทัพญี่ปุ่นตั้งแต่ยุคเอโดะ และได้นำกลับมาใช้อีกครั้งในสงครามโลกครั้งที่ 2 สืบเนื่องจากความรุนแรงของสงครามครั้งนั้น ธงอาทิตย์อุทัยจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจ็บปวดจากการถูกทารุณกรรมโดยลัทธิจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น โดยเฉพาะกับประเทศที่เคยถูกทหารญี่ปุ่นยึดครอง เช่น เกาหลีใต้ จีน เป็นต้น

 


ที่มา:

https://edition.cnn.com/2019/09/06/asia/japan-korea-olympics-rising-sun-flag-intl-hnk-trnd/index.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Rising_Sun_Flag

ภาพ: AFP