กรุงเทพฯ เผยสถิติจำนวนกระทงน้อยลงและใช้วัสดุรักธรรมชาติมากขึ้น

        วันนี้ (12 พ.ย. 62) สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยจำนวนกระทงที่ประชาชนนำมาลอยเพื่อแสดงความขอบคุณและขอขมาพระแม่คงคาในเทศกาลลอยกระทงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด

        ตามรายงานระบุว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้นับและคัดแยกกระทงเสร็จในเวลา 06.00 น. ของวันนี้ มีจำนวนกระทงที่ได้รับการจัดเก็บทั้งสิ้น 502,024 ใบ โดยกระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ จำนวน 483,264 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.3 และกระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 18,760 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.7

        และเมื่อนำไปเทียบกับจำนวนกระทงในเทศกาลลอยกระทงเมื่อปี 2561 พบว่า เจ้าหน้าที่จัดเก็บกระทงได้น้อยลงกว่าปี 2561 จำนวน 339,303 ใบ หรือคิดเป็นร้อยละ 40.3 โดยเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จากร้อยละ 94.7 เป็นร้อยละ 96.3 ส่วนกระทงที่ทำจากโฟมลดลงจากร้อยละ 5.3 เป็นร้อยละ 3.7

        ทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการคัดแยกกระทงตั้งแต่ต้นทางและนับจำนวนเพื่อเก็บสถิติ จากนั้นจะนำกระทงจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย ส่งไปยังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่โรงงานขยะหนองแขม ส่วนกระทงโฟมและวัสดุที่ย่อยสลายยากจะถูกนำไปทำลายโดยการฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไป

 


ที่มา:

ภาพ: AFP