มาเลเซีย สิงคโปร์ ประสบปัญหาคุณภาพอากาศแย่อันดับต้นของโลก ผลกระทบจากการเผาป่าในอินโดนีเซีย

        หมอกควันพิษจากวิกฤตการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการจุดไฟถางป่าเพื่อการเพาะปลูกทางการเกษตร สร้างผลกระทบต่อคุณภาพอากาศเป็นวงกว้างไปยังประเทศใกล้เคียง ทั้งมาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงบริเวณภาคใต้บางส่วนของประเทศไทย

        โดยมาเลเซียเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 สูงที่สุด อ้างอิงจากข้อมูลคุณภาพอากาศทั่วโลกของเว็บไซต์ www.airvisual.com ซึ่งสามารถตรวจวัดค่าปริมาณความเข้มข้น PM2.5 อยู่ในระดับอันตรายสูงสุด ถึงขนาดบดบังจนไม่สามารถมองเห็นส่วนยอดของตึกแฝดเปโตรนาส (Petronas twin towers) ได้ชัดเจน ทำให้ทางการต้องออกมาตรการเร่งด่วน ด้วยการสั่งให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่บนเกาะสุมาตรา รวมถึงในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนไม่ต่ำกว่า 2,500 แห่ง หยุดการเรียนการสอนทันที หากคุณภาพอากาศยังไม่ดีขึ้น ทางการก็จะวางแผนทำฝนเทียมต่อไป เพื่อหวังให้ช่วยบรรเทาความรุนแรงของหมอกควันที่เข้ามาปกคลุมประเทศ

        ส่วนประเทศอินโดนีเซียเอง ได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่หลายพันคนควบคุมเพลิงและดับไฟป่าซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 2,000,000 ไร่ จนทำให้ทางการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วใน 6 จังหวัด สำหรับพื้นที่เกาะสุมาตรา ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ฟื้นฟูสัตว์ป่า เจ้าหน้าที่พบว่า มีสัตว์จำนวนมากป่วยเพราะหายใจเอาควันพิษเข้าไป โดยเฉพาะอุรังอุตัง 31 ตัว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์

        สำหรับประเทศสิงคโปร์ได้มีการเฝ้าระวังในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพราะตรวจวัดค่าปริมาณความเข้มข้น PM2.5 อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยทางการได้แนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากและงดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด

        เช่นเดียวกับประเทศไทย บริเวณภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เนื่องจากกระแสลมที่พัดพาควันไฟเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าปริมาณความเข้มข้น PM2.5 ในอากาศอยู่ในระดับสร้างผลกระทบต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถานการณ์ฝุ่นควันครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดในรอบ 3 ปี หน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่จึงออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด งดกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด และสวมใส่หน้ากาก N95 เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องออกนอกอาคาร รวงถึงเฝ้าระวังสุขภาพหากมีอาการไอ หายใจลำบาก แน่นหน้าอกควรปรึกษาแพทย์ทันที

 


ที่มา:

ภาพ: