แม่น้ำโขงสีคราม ความสวยงามจากภาวะไร้ตะกอนที่กลายเป็นสัญญาณเตือนภัยแก่แม่น้ำโขง

        หลังจากจังหวัดนครพนม มีรายงานผลกระทบจากภัยแล้ง ที่ทำให้ระดับในแม่น้ำโขงมีความผันผวนและแห้งขั้นวิกฤติ โดยมีระดับน้ำเฉลี่ยต่ำสุดในรอบกว่า 50 ปี อีกทั้งขณะเดียวกันในแม่น้ำโขง เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เปลี่ยนสีขุ่นปูนของแม่น้ำให้กลายเป็นสีฟ้าครามน้ำทะเล กลายเป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่ลงตัว

        แต่ข้อมูลทางวิชาการเรียกภาวะของแม่น้ำแบบนี้ว่า hungry river หรือภาวะไร้ตะกอน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับสุขภาพของแม่น้ำโขงอย่างยิ่ง เนื่องจากตะกอนเป็นแหล่งสารอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำและระบบนิเวศ การสูญเสียตะกอนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำ ริมตลิ่งตลอดลำน้ำ รวมไปถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งมีความสำคัญทางระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของผู้คน เพราะตะกอนแม่น้ำจะคอยเติมผืนดินให้กับแผ่นดินเกิดใหม่ที่ปากแม่น้ำ

        มีการคาดการณ์สาเหตุของภาวะไร้ตะกอนที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากเขื่อนไซยะบุรีที่หลังจากสร้างเสร็จได้มีการกักเก็บน้ำไว้เหนือเขื่อนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนกระทั่งน้ำท้ายเขื่อนแห้งและปลาตาย มีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่าเหนือเขื่อนไซยะบุรีมีน้ำเต็มและนิ่ง ขณะที่ท้ายเขื่อนน้ำแห้งและไร้ซึ่งตะกอน

 


ที่มา:

  • www.facebook.com/chainarong.stc.3/posts/577505953051797
  • https://themomentum.co/mekong-river-turns-blue
  • www.thaipost.net/main/detail/51432

ภาพ: เฟซบุ๊ก Wissava Kulna