ไม่ต้องขอวีซ่า คาซัคสถานอนุญาตให้นักท่องเที่ยวไทยพำนักอยู่ในประเทศได้นานสูงสุด 30 วัน

        เดิมทีหากนักท่องเที่ยวไทยต้องการเดินทางเข้าประเทศคาซัคสถาน ต้องยื่นเอกสารขอวีซ่าโดยมีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 20-90 เหรียญสหรัฐฯ แต่ล่าสุดทางการของประเทศคาซัคสถาน ได้ออกประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa-Free) ให้กับกลุ่มประเทศทั้งหมด 12 ประเทศ ได้แก่ บาห์เรน โคลอมเบีย อินโดนีเซีย คูเวต ลิกเตนสไตน์ โอมาน ฟิลิปปินส์ กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย นครรัฐวาติกัน เวียดนาม รวมถึงประเทศไทย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

        คาซัคสถานเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย แม้ว่าจะไม่มีทางออกสู่ทะเลใหญ่ แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศ ทำให้คาซัคสถานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากพื้นที่กึ่งทะเลทรายกว้างขวาง ห้อมล้อมด้วยหุบเขาสูงใหญ่และทะเลสาบ นอกจากนี้คาซัคสถานยังขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพราะได้รับอิทธิพลมาจากการเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางสายไหม หรือเส้นทางการค้าสมัยโบราณ ซึ่งสะท้อนผ่านวิถีชีวิตและสิ่งปลูกสร้างตามสถานที่สำคัญของประเทศ

        ไทยและคาซัคสถานสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในวันที่ 6 กรกฎาคม 2535 ซึ่งดำเนินมาอย่างราบรื่นและแน่นแฟ้น มีความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการทูต การเมือง วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการท่องเที่ยวและบริการ สำหรับนักท่องเที่ยวคาซัคสถานที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย ก็ได้รับการยกเว้นวีซ่า (Visa on Arrival) เช่นเดียวกัน โดยสามารถพำนักในไทยได้สูงสุด 15 วัน

        ทางการของประเทศคาซัคสถานยังได้ย้ำเตือนถึงการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าครั้งนี้ว่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจระยะสั้นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำงาน เพราะการลักลอบเข้าประเทศคาซัคสถานเพื่อใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายเป็นเรื่องต้องห้าม หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษขั้นเด็ดขาด

 


ที่มา:

ภาพ: Getty Images / Aureliy