26 ธันวาคม 2562 ปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทย

        วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนพาดผ่านประเทศซาอุดีอาระเบีย อินเดีย ศรีลังกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และดินแดนกวมของสหรัฐอเมริกา

        สำหรับประเทศไทย สามารถมองเห็นสุริยุปราคาได้บางส่วน (Partial Solar Eclipse) ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะมองเห็นคราสการบังในระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยดวงอาทิตย์จะถูกบังมากที่สุดประมาณ 80% บริเวณภาคใต้ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และจะถูกบังน้อยที่สุดประมาณ 40% เท่านั้นบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย

        ในกรุงเทพฯ ดวงอาทิตย์จะถูกบังประมาณ 56% โดยเริ่มการบังเวลา 10.19 น. บังมากที่สุดเวลา 12.05 น. และสิ้นสุดการบังเวลา 13.57 น. รวมระยะเวลาการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาประมาณ 3 ชั่วโมง 38 นาที

        ส่วนวิธีการดูปรากฏการณ์สุริยุปราคานั้น ห้ามมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ตาบอดได้ ดังนั้น วิธีการดูที่ปลอดภัยโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การสังเกตดวงอาทิตย์ทางตรงผ่านอุปกรณ์กรองแสง และการสังเกตดวงอาทิตย์ทางอ้อม
       
        การสังเกตดวงอาทิตย์ทางตรง เป็นวิธีการมองด้วยตาผ่านอุปกรณ์ที่มีแผ่นกรองแสงทำให้ปลอดภัยจากรังสียูวีและรังสีอินฟราเรด เช่น แว่นตาดูดวงอาทิตย์ (Solar Viewer) ที่ทำจากแผ่นพอลิเมอร์ดำหรือแผ่นกรองแสงไมลาร์ กล้องโทรทรรศน์สำหรับดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะ หรือแผ่นกระจกกรองแสงของหน้ากากเชื่อมโลหะ เบอร์ 14 หรือมากกว่า

        ไม่ควรใช้ฟิล์มเอกซเรย์ ฟิล์มถ่ายรูปใช้แล้ว แผ่นซีดี แว่นกันแดด กระจกรมควัน แผ่นฟิล์มกรองแสงสีดำที่ใช้ติดกระจกรถยนต์แม้จะมีสีดำสนิทก็ตาม เพราะแผ่นฟิล์มเหล่านี้ยังขาดประสิทธิภาพในการกรองแสงอาทิตย์ และเสี่ยงเป็นอันตรายต่อสายตา

        หากไม่มีอุปกรณ์สำหรับดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา แนะนำให้ใช้วิธีการสังเกตดวงอาทิตย์ทางอ้อมแทน ซึ่งเป็นการดูเงาของแสงอาทิตย์ผ่านฉากรับภาพหรือใช้หลักการของกล้องรูเข็ม เป็นวิธีที่มีความปลอดภัยไม่เกิดอันตรายต่อดวงตาและช่วยให้สามารถดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาได้ทีละหลายคน เช่น ใช้หลักการของกล้องรูเข็ม ประดิษฐ์กล้องรูเข็มด้วยวิธีง่ายๆ โดยการเจาะรูเล็กๆ บนวัสดุที่ต้องการ นำไปส่องกับแดด แสงแดดก็จะลอดผ่านรูที่เจาะไว้ตกลงบนฉาก ซึ่งอาจเป็นกระดาษ พื้นโต๊ะ หรือพื้นดิน รูปร่างของรูที่เจาะไม่มีผลต่อภาพบนฉาก แต่จะมีผลต่อความคมชัดและความสว่างของภาพ โดยรูปขนาดเล็กจะให้ภาพที่คมชัดแต่มีความสว่างน้อย รูขนาดใหญ่จะให้ความสว่างมากแต่ความคมชัดของภาพจะลดน้อยลง หรือสังเกตการณ์ทางอ้อมผ่านแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านต้นไม้ซึ่งตกบนพื้นหรือกำแพง

 


ที่มา:

  • www.narit.or.th/index.php/astro-photo-article/4127-solar-eclipse-december-2562-article
  • http://thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/annular-eclipse-2019

ภาพ: apidechphoto / Getty Images