โทลล์เวย์ปรับขึ้นค่าผ่านทางในรอบ 5 ปี เริ่ม 22 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

        บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางด่วนโทลล์เวย์ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาค่าผ่านทางใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.tollway.co.th โดยมีใจความสำคัญคือ ทางยกระดับฯ ช่วงดินแดง – ดอนเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลง 10 บาท (ค่าเฉลี่ย 2 บาทต่อปี) และทางยกระดับฯ ช่วงดอนเมือง – อนุสรณ์สถาน จะมีการเปลี่ยนแปลง 5 บาท (ค่าเฉลี่ย 1 บาทต่อปี) จากอัตราค่าผ่านทางในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

        ด่านขาออก (การจราจรไปทางทิศเหนือ) ช่วงดินแดง – ดอนเมือง (ด่านดินแดง, ด่านสุทธิสาร, ด่านลาดพร้าวขาออก, ด่านรัชดาภิเษก, ด่านบางเขน)

        – รถ 4 ล้อ ประเภทที่ 1 จาก 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท

        – รถมากกว่า 4 ล้อ ประเภทที่ 2 จาก 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท

 

        ด่านขาออก (การจราจรไปทางทิศเหนือ) ช่วงดอนเมือง – อนุสรณ์สถาน (ด่านหลักสี่ขาออก, ด่านอนุสรณ์สถาน)

        – รถ 4 ล้อ ประเภทที่ 1 จาก 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท

        – รถมากกว่า 4 ล้อ ประเภทที่ 2 จาก 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

 

        ด่านขาเข้า (การจราจรไปทางทิศใต้) ทางยกระดับฯ ช่วงดอนเมือง – ดินแดง (ด่านหลักสี่ขาเข้า, ด่านแจ้งวัฒนะ, ด่านลาดพร้าวขาเข้า)

        – รถ 4 ล้อ ประเภทที่ 1 จาก 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท

        – รถมากกว่า 4 ล้อ ประเภทที่ 2 จาก 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท

 

        ด่านขาเข้า (การจราจรไปทางทิศใต้) ทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน – ดินแดง (ด่านดอนเมือง)

        – รถ 4 ล้อ ประเภทที่ 1 จาก 105 บาท ปรับเป็น 115 บาท*

        – รถมากกว่า 4 ล้อ ประเภทที่ 2 จาก 145 บาท ปรับเป็น 155 บาท*

        *เป็นการชำระค่าผ่านทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน-ดอนเมือง และช่วงดอนเมือง-ดินแดง รวมกันครั้งเดียวที่ด่านดอนเมือง

 

        การปรับขึ้นราคาค่าผ่านทางใหม่นี้ มีผลทันทีในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2567 รวมรอบระยะเวลา 5 ปี

 


ที่มา: www.tollway.co.th/th/media_center/news_activities/view?id=616


#adayBULLETIN #WheretheConversationsBegin #HotIssue