ไนล์

ท่องไปบนไนล์ สายน้ำของชีวิต กระแสความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง

“ฝนที่นี่ตกแค่ปีละเดือนเศษ คราวละไม่กี่สิบวัน…”

“เพาะปลูกได้ยังไง”

“เรามีแม่น้ำไนล์”

บทสนทนาบนเรือเฟลูกา (Felucca) เรือใบโบราณที่ชาวอียิปต์ใช้ท่องแม่น้ำไนล์ในอดีตกาล

     ‘แม่น้ำไนล์’ สายน้ำแห่งชีวิตที่ใครต่อใครเรียกขานกันไว้ เคยคิดว่าเข้าใจในความหมายของความเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน หากบทสนทนา วันเวลาที่ได้ใช้ในอียิปต์ และแสงของอาทิตย์ที่เริงระบำบนแม่น้ำไนล์นั้นกลับทำให้เกิดประสบการณ์บางอย่าง ที่ทำให้รู้สึกว่าสายน้ำนั้นไม่ใช่เพียงสสารหล่อเลี้ยงชีวิต หากยังคือชีวิตทั้งหมดทั้งมวลอย่างสมบูรณ์เอง 

     บทสนทนาไหลเรื่อยเปื่อยตามเรือเฟลูกาที่ไหลเอื่อยๆ ตามกระแสน้ำ ระลอกน้ำที่ไขความสงสัยว่าทำไม ‘Upper Egypt’ ถึงอยู่ด้านล่างของแผนที่ ในขณะที่ ‘Lower Egypt’ นั้นอยู่ด้านบนของแผนที่ การไหลของแม่น้ำไนล์ที่เริ่มต้นมาจากตาน้ำบนเทือกเขาคีรีมันจาโร ลงสู่ทะเลสาบวิกตอเรีย ในประเทศอูกานดา และไหลลงที่ต่ำเข้าสู่เมืองอัสวาน ประเทศอียิปต์ ที่มาของชื่อ Upper Egypt จึงได้มาด้วยความที่เป็นจุดแรกที่แม่น้ำไนล์ไหลเข้าสู่อียิปต์ และไหลผ่ากลางประเทศออกเป็นสองฟากฝั่ง ก่อนที่จะไหลลงไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

     บทสนทนาที่ทำให้เลนส์สายตามองโลกไม่ได้เพ่งอยู่ที่แผนที่กายภาพหยาบๆ ของโลกอีกต่อไป ภาพแผนที่ลวงตาราวกับว่ากระแสน้ำนั้นเป็นผู้แบ่งแยกสองทวีปออกจากกัน หากมวลกระแสน้ำที่ไหลมาจากจุดหนึ่ง ไหลรวมเชื่อมโยงกลายเป็นธารน้ำมหาศาลในอีกที่หนึ่ง แท้จริงแล้วกลับเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทั้งแผ่นดินและผู้คนทั้งสองฝั่งไว้ในกระแสน้ำที่ไหลวนเวียนเชื่อมถึงกัน

 

ไนล์

ไนล์

 

     บทสนทนาไหลเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จากเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องหนึ่ง จนมาถึงอลิซาเบธ ชาวสวิสวัยเกษียณ ที่ชวนมานั่งเฟลูกาด้วยกัน อลิซาเบธทำงานเป็น Craniosacral Therapist หรือนักบำบัดด้วยพลังงาน อลิซาเบธเล่าให้ฟังว่ามันคือการใช้พลังงานของผู้บำบัดและพลังงานอื่นๆ เข้าไปปรับการไหลเวียนของน้ำในร่างกายเพื่อคลายพลังงานของผู้ที่รับการบำบัด ราวกับอ่านแววตาไม่เข้าใจของเราออก อลิซาเบธเล่าให้ฟังถึง singing bowl ระฆังคลื่นเสียง ที่มักใช้ประกอบศาสนพิธีหรือการนั่งสมาธิ เสียงระฆังที่ไม่ใช่เพียงแต่เรียกสติกลับมาเวลาใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว หากการสั่นสะเทือนของเสียงที่มาจากระฆังยังช่วยเข้าไปปรับเรียงโมเลกุลของน้ำในร่างกายที่กระจายปั่นป่วนให้กลับมาเรียงตัวกัน

     และไม่รู้ว่ามันคือเสียงเอื่อยๆ หากหนักแน่นในแต่ละคำของอลิซาเบธ หรือมนต์สะกดของอียิปต์ ที่ทำให้ค่อยๆ รู้สึกถึงโมเลกุลในร่างกาย ที่กำลังขยับเขยื้อนตัวกันภายในจนทำให้เกิดความตื่นตัวความสงบเยือกอะไรบางอย่างในชั่วขณะที่ล่องอยู่บนแม่น้ำไนล์นั้น รู้สึกเชื่อมโยงกันระหว่างโมเลกุลน้ำในร่างและหยดน้ำที่เข้ามากระทบกาย รู้สึกถึงสรีระทางกายภาพของจักรวาลที่ถูกโอบล้อมล้วนเป็นองค์รวมเดียวกัน กายของเราผู้ต่างถิ่น กายของอลิซาเบธจากอีกทวีป แม่น้ำไนล์ ทุกอย่างดูแยกจากกันเมื่อมองผ่านเลนส์หยาบนามธรรม หากเมื่อรับรู้จากอีกเลนส์สายตาแล้ว ทุกสิ่งล้วนปรากฏอยู่ในทุกสิ่ง และเป็นหนึ่งสิ่งเดียวกัน

 

 

     บทสนทนาเงียบลงเมื่อไหร่ไม่รู้ พอๆ กันกับที่เสียงรถบีบแตรในไคโรที่เคยดังแสบหูในวันแรกจางหายไปกลายเป็นเสียงหนึ่งในอากาศ พร้อมๆ กันกับที่เรื่องราวอารยธรรมในอียิปต์โบราณพลันเชื่อมต่อกับโลกปัจจุบัน และความเป็นไปของโลกปัจจุบันที่ส่งผลต่อสภาพบ้านเรือนของอียิปต์ในวันนี้เช่นเดียวกัน ราวกับว่ากระแสคาบเกี่ยวเชื่อมโยงไม่เป็นเส้นตรงของกาลเวลา ไม่ขึ้นตรงกับสถานที่ ได้ปรากฏชัดขึ้นในขณะที่ล่องอยู่บนแม่น้ำไนล์นั่น ราวกับกระแสน้ำได้เผยให้เห็นอดีตในปัจจุบัน ให้เห็นความเป็นเอกภาพของเธอ ฉัน และการดำรงอยู่ของพวกเราทุกคน

     ราวกับจิตสำนึกใหม่ได้ก่อให้เกิดขึ้น เลนส์สายตาใหม่ที่ถูกชำระล้างผ่านการล่องท่องไปในกระแสน้ำไนล์ที่ขจัดความมัวหมองในการมองโลกหยาบๆ ผ่านเพียงสายตากายภาพ เป็นการรับรู้ในระดับที่ลึกลงไป จนมองเห็นว่าทุกสิ่งถูกโอบอยู่ในทุกอย่าง และในชั่วขณะนั้นเอง ในชั่วขณะที่ความเป็นตัวตนลดหาย กลับกลายเป็นสำนึกของความเป็นตัวตนใหม่ ที่เป็นเอกภาพของชีวิตอื่นใดทั้งหมดโดยแท้จริง