10 ทักษะ

10 ทักษะที่ควรมีไว้ติดตัวเพื่อเติมมูลค่าให้ตัวเอง

ชีวิตการทำงานไม่ใช่เพียงการมุ่งหน้าหาเงินหรือเก็บเงินเท่านั้น การพัฒนาตัวเอง หมั่นเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ช่วยเพิ่มมูลค่าตัวเราเองก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน เพราะเมื่อเราอยากได้เงินมากขึ้น ก็ต้องถามตัวเองด้วยว่า ทักษะและความสามารถของเราเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆ กันหรือไม่ เพราะแม้ว่าจะมีการใช้ AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ มากขึ้นในองค์กร จนทำให้คนทำงานเริ่มร้อนรนว่าในอนาคตจะถูกแทนที่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ แต่ทักษะของมนุษย์เรานั้นก็ยังมีมูลค่ามหาศาลไม่ด้อยค่าไปกว่าปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลาย โดยการประชุมของสภาเศรษฐกิจโลกเมื่อไม่นานมานี้ได้ระบุถึงทักษะหรือความสามารถที่กำลังเป็นที่ต้องการในปี 2022 มีทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน

 

1. ทักษะในการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรม

     นอกจากการอ่านหรือมีข้อมูลอยู่ในสมองมากมาย สิ่งสำคัญกว่านั้นคือความสามารถในการคิดและนำไปพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งวิธีใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาเดิมๆ

 

2. ตื่นตัวที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

     ถ้าคุณเข้าใจความหมายของคำว่า ความรู้ใหม่ คุณจะไม่มีวันอยู่นิ่งเฉยแล้วปล่อยให้ตัวเองทำงานไปเรื่อยๆ โดยไม่คิดจะเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ เพราะโลกทุกวันนี้เกิดความรู้ใหม่ๆ ทุกวัน ถ้าเราไม่อัพเดตตัวเองให้ทัน วันหนึ่งเราก็จะกลายเป็นคนตกยุคโดยไม่รู้ตัว และโหดร้ายกว่านั้น เราอาจจะไม่เป็นที่ต้องการขององค์กรอีกต่อไป

 

3. ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้จริง และความคิดริเริ่ม

     ในโลกอนาคต ไม่ใช่แค่คิดเก่ง คิดเป็นเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความกล้าที่จะนำความคิดของตัวเองไปใช้ นับเป็นความท้าทายอีกขั้นของเหล่านักคิดที่ไม่ใช่แค่คิด แต่ต้องลงมือทำและรับผิดชอบผลที่เกิดจากความคิดด้วย

 

4. การออกแบบเทคโนโลยีและการสร้างโปรแกรมใหม่ๆ

     อาจจะเป็นทักษะเฉพาะตัวสักหน่อย แต่ถ้าทำได้ รับรองว่าโลกการทำงานในอนาคตของคุณสดใสแน่นอน เพราะความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นบริโภคข่าวสารและใช้งานเทคโนโลยีกันมหาศาลและไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลง

 

5. การคิดวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์

     ไม่ใช่แค่การออกความคิดเห็นอย่างที่เราเห็นกันในโลกโซเชียลมีเดีย แต่คือการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีตรรกะ มีเหตุผลมารองรับและสนับสนุนคำกล่าวอ้างของตัวเองด้วย โดยเฉพาะการมองโลกตามความเป็นจริงที่ไม่ว่าเรื่องใดย่อมมีสองด้านทั้งบวกและลบเสมอ

 

6. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

     ข้อนี้จะมีขึ้นได้ต้องอาศัยประสบการณ์ โดยเฉพาะเคยผ่านความล้มเหลว ความผิดหวังมาก่อน สังเกตได้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับมักจะต้องเคยลองผิดลองถูกมาทั้งสิ้น ซึ่งคนละเรื่องกับอายุ ถ้าเป็นคนประเภทที่ไม่กล้าเสี่ยง ไม่เคยลองทำอะไรใหม่ๆ ไม่เคยเสนอตัวรับทำโปรเจ็กต์ยากๆ ทักษะข้อนี้ก็พัฒนาได้ยากเช่นกันท่ามกลางการทำงานแบบรูทีน

 

7. ความเป็นผู้นำและสามารถโน้มน้าวใจคนได้

     ไม่ว่าจะทำงานอยู่ตำแหน่งระดับใดก็ตาม โดยเฉพาะระดับผู้นำ ทักษะที่จำเป็นตลอดกาลคือการชักจูงโน้มน้าวให้คนในทีมยอมรับความคิดและแนวทางที่ตนเองนำเสนอ ซึ่งผู้นำหลายคนก็ยังขาดความสามารถในการครองใจคน

 

8. ความฉลาดทางอารมณ์

     ฟังดูเป็นทักษะที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงาน แต่เชื่อหรือไม่ว่า ต่อให้เราเก่งเทคโนโลยีมากแค่ไหน แต่ถ้าขลาดเขลาในการที่จะทำความเข้าใจผู้อื่น ไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่รู้จักควบคุมอารณ์ให้อยู่ภาวะที่เหมาะสม เมื่อนั้นเราก็จะโดนมองว่าไม่ฉลาดอยู่ดี และการทำงานเราก็อยากทำงานกับคนฉลาดๆ (ทางอารมณ์) ด้วยกันทั้งนั้น

 

9. ความมีเหตุผล รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

     มีคนจำนวนไม่น้อยที่สามารถเสนอความเห็น วิธีในการแก้ปัญหา ได้อย่างรวดเร็วและน่าสนใจ แต่มีคนเพียงไม่มากที่สามารถเสนอทางออกแบบเข้าใจง่าย จับต้องได้ สามารถลงมือและเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทักษะข้อนี้หากใครมีก็ยินดีด้วย

 

10. รู้จักวิเคราะห์ระบบและรู้จักประเมินผล

     คนที่มองโจทย์ต่างๆ ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการใช้ต้นทุนต่ำที่สุด เป็นคนที่องค์กรต้องการตัว ทักษะข้อนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ แต่ต้องรู้จักค้นคว้าและเปรียบเทียบข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีขั้นตอน