พฤติกรรมการออมเงิน

ทำไมการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของเราได้มากขึ้น

เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปีแล้ว เชื่อว่าหลายคนน่าจะหลงๆ ลืมๆ เป้าหมายที่ตั้งใจไว้แล้วว่าเราได้ตั้งเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรบ้าง ซึ่งผู้เขียนเองก็เป็นเช่นกัน 

        ลองคิดไปคิดมาแล้วย้อนกลับไปดูในสมุดจดบันทึกก็พบบ้างอย่างที่น่าสนใจคือ เรามักจดเป้าหมายเป็นหัวข้ออย่างเป็นนามธรรม แต่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น การวัดผลที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลง

        สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เป้าหมายส่วนตัวเท่านั้นนะครับ การวัดผลการทำงานในองค์กรอย่าง OKR ย่อมาจาก Objective Key Result ก็นิยมตั้งวัตถุประสงค์ไปพร้อมกับเป้าหมายที่จำเป็นต้องวัดได้เช่นกัน

        มีนักจิตวิทยาชื่อ ปีเตอร์ กอลล์วิตเซอร์  ได้ค้นพบแรงจูงใจและเหตุผลในการอธิบายว่า เป้าหมายที่เราทำไม่ได้นั้นเกิดจากอะไร และการตั้งเป้าหมายอย่างไรถึงจะเกิดผลลัพธ์ที่วางไว้ กอลล์วิตเซอร์อธิบายว่าการจะทำให้เป้าหมายต่างๆ เกิดผลจากพฤติกรรมได้นั้น เกิดจากการวางแผนการที่ชัดเจนและวัดค่าได้

        กอลล์วิตเซอร์ได้ทำการทดลองด้วยการสั่งการบ้านแก่นักเรียนของเขาว่า ถ้าส่งบทความเกี่ยวกับกิจกรรมในค่ำคืนวันคริสต์มาสจะได้คะแนนพิเศษ แต่มีเงื่อนไขคือส่งในวันที่ 26 ธันวาคมเท่านั้น ซึ่งสุดท้ายมีนักเรียนส่งงานถึงร้อยละ 33 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด

        แต่การทดลองไม่หยุดแค่นั้น เพราะกอลล์วิตเซอร์ได้ทดลองโจทย์เดิมกับนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่ง แต่ได้ระบุรายละเอียดลงไปมากขึ้น เช่น กำหนดส่งเวลา 9 โมงเช้า ของวันที่ 25 ธันวาคม ชั้น 2 ของอาคารเรียน ผลลัพธ์เหมือนเดิมคือใครส่งทันจะได้คะแนนพิเศษ

        ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จำนวนนักเรียนส่งมากเพิ่มขึ้นถึงน้อยละ 75 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เท่ากันกับกลุ่มแรกเลยทีเดียว

        ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้ กอลล์วิตเซอร์วิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุการวางแผนและสร้างกรอบเวลาให้ตัวเองที่ชัดเจน ทำให้เราเห็นภาพและเกิดการสัญญากับตัวเองมากกว่าการทดลองแรก

        เรียกได้ว่าเราจะเห็นภาพรวมและผลลัพธ์ที่เราตั้งเป้าไว้ ซึ่งสามารถวัดได้ว่าเราไปถึงมากน้อยแค่ไหน ขาดไปเท่าไหร่ เช่น การเก็บเงินให้ได้ 60,000 บาทภายในปีนี้ โดยการแบ่งการออมรายเดือน เดือนละ 5,000 บาททั้งหมด 12 เดือน จะเขียนเอาไว้หรือออกแบบบนตาราง Excel เพื่อความชัดเจนก็ได้ หรือการลดน้ำหนักให้ได้ 10 กิโลกรัม ภายใน 3 เดือนก็เช่นกัน ด้วยการออกแบบตารางอาหารและเวลาออกกำลังกายก็ย่อมได้

        การกำหนดเป้าหมายหรือเงื่อนไขที่เป็นรูปธรรมจะทำให้เราลดการผัดผ่อนกับสิ่งที่ทำเพื่อเป้าหมายออกไปทุกครั้งที่เราเห็นระยะกับเป้าหมายที่วางไว้ ถือว่าเป็นเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่นำมาฝากกันสำหรับคนที่อยากจะตั้งเป้าหมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน หรือแม้กระทั่งการต่อสู้กับการลดน้ำหนักในช่วงวันหยุดยาวเช่นนี้