Children

ไขข้อสงสัย ทำไมรูปพหูพจน์ของ Child ถึงเป็น Children

ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน หลายคำมีความหมายคล้ายกันมากๆ แต่ก็มีข้อจำกัดหรือโอกาสการใช้ที่แตกต่างกันไป รวมถึงไขข้อสงสัยว่าทำไมรูปพหูพจน์ของ Child ถึงเป็น Children หาคำตอบได้ในบทความนี้

Children
ภาพ: Samer Daboul/Pexels

child หมายถึงเด็กและลูก (ที่เป็นทายาท)

        หากแปลคำว่าเด็กเป็นภาษาอังกฤษ คำว่า child (เอกพจน์) น่าจะเป็นคำแรกๆ ที่ทุกคนนึกถึง ซึ่งมีรูปพหูพจน์ คือ children

        child มีความหมายกว้างๆ และใช้ในฐานะคำทั่วไปที่หมายถึงเด็ก ในทางชีววิทยาหมายถึงสถานะของชีวิตมนุษย์ช่วงแรกก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ หรืออายุระหว่าง 6-12 ปี ในบางครั้งอาจครอบคลุมไปถึงช่วงที่ยังเป็นตัวอ่อนในครรภ์ด้วย แต่ถ้าหากเป็นทางกฎหมายจะกำหนดอายุไว้อย่างชัดเจนเพื่อแยกระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งในหลายประเทศรวมถึงไทยกำหนดไว้ที่ 18 ปี

        นอกจากนี้ child ยังหมายถึงลูกที่เป็นทายาทได้ด้วย โดยไม่คำนึงถึงอายุ เช่น I have two children and both married. สื่อความหมายว่าผู้พูดอายุมาก มีลูกที่เป็นผู้ใหญ่และแต่งงานแล้ว

children เป็นการผันรูปพหูพจน์แบบ Old English

        หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมรูปพหูพจน์ของ child คือ children ไม่ใช่ childs ก็เพราะว่าเป็นคำนามไม่กี่คำที่ยังใช้การผันแบบเก่าอยู่

        ในอดีต สมัยที่ภาษาอังกฤษยังเป็น Old English (ก่อนปี 1066) แบ่งคำนามเป็น 2 กลุ่มคือ Strong Noun และ Weak Noun โดยรูปพหูพจน์ของ Strong Noun จะลงท้ายด้วย -as ซึ่งวิวัฒนาการเป็น -s, -es ในปัจจุบัน ขณะที่รูปพหูพจน์ของ Weak Noun จะลงท้ายด้วย -an, -en แต่คำนามของภาษาอังกฤษในสมัยหลังไม่แยกเป็น 2 กลุ่มตามแบบเก่าแล้ว ทำให้เหลือการผันรูปพหูพจน์แบบปกติเป็น -s หรือ -es เท่านั้น

        อย่างไรก็ตาม ยังมีบางคำที่หลงเหลือการผันแบบเก่าอยู่ เช่น child-children, ox-oxen รวมถึงยังปรากฏในการสะกดแบบเก่าให้เห็นอยู่บ้าง เช่น brother-brethren, eye-eyen, house-housen (ปัจจุบัน รูปพหูพจน์ของคำเหล่านี้นิยมเขียนแบบเติม -s หมดแล้ว)

        สำหรับเสียงอ่าน ทั้งสองรูปออกเสียงสระต่างกันอย่างสิ้นเชิง child อ่านว่า /tʃaɪld/ (ไชลดฺ) ขณะที่ children อ่านว่า /ˈtʃɪldɹən/ (ชิลเดริน)

 

Children

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและช่วงชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่

        Baby และ Infant: หมายถึงทารกตั้งแต่แรกเกิด นับตั้งแต่คลอดจากครรภ์จนถึงอายุราว 3 ขวบ หรือวัยที่ยังต้องพึ่งพาการเลี้ยงดูแทบจะตลอดเวลา เนื่องจากสภาพร่างกายยังเจริญไม่เต็มที่ ในทางชีววิทยาอาจเรียกวัยนี้ว่า infant

        Teenager หรือ Teen: ทั้งคู่แปลว่าวัยรุ่น คือคนที่อยู่ในวัยระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้ว แต่พัฒนาการยังไม่เต็มที่เหมือนผู้ใหญ่ โดยทั่วไปมักจะหมายถึงคนที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี ในทางชีววิทยา บางครั้งอาจใช้คำว่า adolescent

        Youth และ Juvenile: สองคำนี้คล้ายๆ กับ teen แต่จะใช้ในความหมายที่กว้างกว่า คือตั้งแต่อายุ 15-24 ปี ครอบคลุมช่วงวัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่ตอนต้น มักจะใช้ในบริบทเชิงความรู้ความสามารถ และค่อนข้างทางการ หากแปลภาษาไทยจะมีความหมายว่า เยาวชน

        Minor: คำนี้มักจะพบในทางกฎหมาย แปลว่า ผู้เยาว์ หมายถึงผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแต่ละประเทศกำหนดไว้ เช่น ประเทศไทยกำหนดที่ 20 ปี สำหรับการทำนิติกรรมต่างๆ ที่ผู้เยาว์ไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้ หรือ 18 ปี สำหรับการเลือกตั้ง และความรุนแรงของโทษในกฎหมายอาญา หากผู้ที่ทำอายุน้อยกว่าที่กำหนดก็จะถูกลงโทษน้อยกว่าผู้ใหญ่

 

Children
ภาพ: Cock-Robin/ Pixabay

วันเด็กในประเทศอื่นๆ

        วันเด็กของไทย ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม สาเหตุที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม กำหนดให้เป็นวันนี้ เพราะยังอยู่ในช่วงฤดูหนาว อากาศดี และไม่ห่างจากวันปีใหม่มากนัก เหมาะแก่การจัดเทศกาล

        ส่วนประเทศอื่นๆ ก็มีการจัดวันเด็กเช่นกันในหลากหลายวันตลอดทั้งปี

        ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม

        จีน, รัสเซีย และอดีตประเทศที่เคยใช้ระบอบคอมมิวนิสต์ ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน

        อังกฤษ กำหนดวันเด็กตรงกับวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม

        สหรัฐอเมริกาคือวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน

        เยอรมนีและออสเตรีย ตรงกับวันที่ 20 กันยายน

        อินเดีย ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน

        ฝรั่งเศส, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, แคนาดา และประเทศโลกอาหรับ ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน

 


แหล่งข่อมูล: