porn

‘พร’ คำที่มีความหมายมงคล กลับกลายเป็นคำเรียกสิ่งบันเทิงทางเพศสำหรับหนุ่มฝรั่งตะวันตก

ช่างบังเอิญเสียจริงที่คำศัพท์ภาษาอังกฤษของภาพยนต์ลามก ดันไปพ้องเสียงกับคำมงคลในภาษาไทย แถมคำนี้ก็มักจะตั้งเป็นชื่อของผู้หญิงไทยอีกด้วย ทำให้หลายครั้งพวกเธอเหล่านี้จะถูกหนุ่มฝรั่งล้อเลียนหรือแซวชื่อ เพราะดันอ่านเหมือนกับคำศัพท์ของสื่ออย่างว่าในภาษาของเขา ใช่แล้ว บทความนี้จะพูดถึงประวัติของคำว่า porn นั่นเอง

 

porn
ภาพ: Erotic sculpture in Khajuraho temple, India / gettyimages

ที่มาคำว่า porn ต้องย้อนไปในภาษากรีก

        porn ย่อมาจากคำเต็มๆ ว่า pornography ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภาษากรีกคือคำว่า πορνογράφος (pornographos) เป็นการสมาสคำระหว่างคำว่า πορνεία (porneia) หมายถึงโสเภณี และคำว่า γράφω (grapho) หมายถึงเขียนหรือวาด ดังนั้น porn หรือ pornography จึงหมายถึงสื่อสำหรับเร้าหรือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ รูปถ่าย รูปวาด รูปปั้น ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอเกม ไปจนถึงการบันทึกเสียงก็เข้าข่ายนิยามนี้เช่นกัน

Sex คือธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์โลก

        ธรรมชาติของสัตว์โลกต่างต้องดำรงเผ่าพันธุ์ของตัวเอง ซึ่งวิธีหนึ่งของการสืบพันธุ์ในทางชีววิทยาก็คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยมีข้อดีคือทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและโรคภัยต่างๆ ด้วยเหตุนี้ ในทางธรรมชาติจึงได้สร้างกลไกบางอย่างเพื่อใช้ประโยชน์ในการดึงดูดสัตว์ตัวผู้และตัวเมียให้มาผสมพันธุ์ 

        มนุษย์เองก็เช่นกัน แม้ว่าอารยธรรมมนุษย์จะมีการพัฒนาจนเจริญในภูมิภาคต่างๆ แต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏประติมากรรมและจิตรกรรมที่แสดงถึงกิจกรรมทางเพศของมนุษย์ที่มีอยู่มาอย่างช้านาน เช่น ภาพวาดในซากเมืองปอมเปอีที่ถูกถล่มจากภูเขาไฟวิสุเวียส เครื่องปั้นดินเผาของชาวกรีก และโบราณสถานขะชุรโห (Khajuraho) ในประเทศอินเดีย

        จะเห็นได้ว่าในอารยธรรมยุคโบราณต่างให้ความสำคัญกับการเกิด เพราะสังคมเกษตรกรรมในอดีตต้องการคนมาเป็นแรงงานสำหรับการเพาะปลูกจำนวนมาก ดังนั้น ภาพวาดหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเพศจึงถือเป็นเรื่องปกติ เช่น ศิวลึงค์หรือปลัดขิก อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ยังไม่เข้านิยามของ pornography เพราะจุดประสงค์อาจเป็นไปเพื่อความสวยงามหรือสุนทรียะ (aesthetics) มากกว่าทำเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ

        ภายหลังเมื่อศาสนาเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น ทำให้ความคิดเรื่องเพศกลายเป็นสิ่งผิดบาปและไม่ควรมีใครเข้าไปหมกมุ่น ต้องอดทนอดกลั้นต่อกามารมณ์ จนนำไปสู่การสร้างกรอบศีลธรรมเพื่อความเป็นระเบียบในแต่ละสังคม การพูดหรือแสดงออกเรื่องทางเพศจึงกลายเป็นสิ่งต้องห้ามและน่าอับอายในที่สุด

 

porn
ภาพ: Adult magazines for sale in a convenience store in Tokyo, Japan / South China Morning Post

เทคโนโลยีช่วยให้เราเข้าถึงและสัมผัสความรู้สึกทางเพศได้อย่างเต็มที่

        เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์และการถ่ายภาพ ทำให้สื่อลามกหรือ pornography กลายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ทำรายได้มหาศาล โดยมีจุดประสงค์หลักคือผลิตสื่อสำหรับเร้าอารมณ์ หรือหากใช้คำโบราณหน่อยก็คือปลุกใจเสือป่า ของชายหนุ่มทั้งหลาย

        และเมื่อวงการภาพยนตร์เฟื่องฟูตลอดศตวรรษที่ 20 การถ่ายหนังโป๊เพื่อเอาใจชายหนุ่มก็ยิ่งแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศเสรีทั้งหลายอย่างประเทศแถบตะวันตก อเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละประเทศก็มีข้อกำหนดการเข้าถึงสื่อลามก โดยเฉพาะการกำหนดอายุ ขณะที่ในไทยนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

         เทคโนโลยีทำให้คนจำนวนมากเข้าถึงสื่อลามกได้ง่ายขึ้น จากภาพยนตร์ที่เป็นแผ่นและต้องหาเฉพาะตามแหล่งซื้อขายในตลาดมืดเท่านั้น สู่การโหลดบิตผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้การพัฒนาด้านกราฟิกจากแอนะล็อกกลายเป็นดิจิตอล Full HD ทำให้ยิ่งเห็นรายละเอียดทุกรูขุมขน ไปจนถึงระบบแว่น VR ที่สร้างความรู้สึกราวกับว่าได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ คงเป็นสวรรค์ของชายหนุ่มยุคนี้มากเลยทีเดียว

        แม้ว่าหลายคนจะบอกว่าหนังโป๊ทำให้คนหมกมุ่น คิดถึงแต่เรื่องเซ็กซ์ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ทำให้อัตราการข่มขืนลดลง ตัวอย่างที่ชัดเจนคือประเทศญี่ปุ่นที่เปิดกว้างให้ซื้อขายหนังโป๊ (AV หรือ Adult Video) ได้ถูกกฎหมาย แต่มีคดีข่มขืนที่ต่ำมาก แถมอัตราการเกิดยังลดลงทุกปีจนน่าเป็นห่วงอีกด้วย สาเหตุหนึ่งเพราะคนญี่ปุ่นสามารถระบายความใคร่กับหนัง AV รวมถึง sex toys ได้อย่างไม่ต้องรู้สึกผิดบาป แต่นี่คือเรื่องละเอียดอ่อนที่ผูกโยงอยู่กับวัฒนธรรม ความคิด และวิถีชีวิตของแต่ละสังคม แต่ละประเทศด้วย ถ้าประเทศไทยเปิดกว้างและมองการเสพหนังโป๊เป็นสิทธิ์เสรี ผลลัพธ์อาจแตกต่างออกไป ไม่เหมือนแบบญี่ปุ่นก็เป็นได้

 

porn
ภาพ: SadahamYathra / pixabay.com

ในภาษาไทย พร กับ พระ มีที่มาจากคำเดียวกัน

        คนไทยที่มีคำว่า พร ในชื่อ อาจรู้สึกสะกิดใจไม่น้อยที่ชื่อของตัวเองดันไปพ้องเสียงกับสื่อลามกในภาษาอังกฤษ และถ้าหากสะกดชื่อตัวเองว่า porn ก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกเจ้าของภาษาแซว ทั้งที่ พร ในภาษาไทย มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า “คำแสดงความปรารถนาให้ประสบสิ่งที่เป็นสิริมงคล” จะเห็นได้ว่าเป็นความหมายที่ดีมาก โดยคำนี้ตรงกับภาษาอังกฤษคือ bless

        ที่มาของ พร มาจากภาษาสันสกฤต वर (วร) แปลว่า ยอดเยี่ยม เลิศ หรือประเสริฐ เราจึงมักเห็นคำว่า วร- ขยายคำเพื่อระบุความเป็นเลิศของสิ่งต่างๆ เช่น วรวิหาร (วิหารอันประเสริฐ) วรราชา (ราชาผู้ประเสริฐ) วราวุธ (อาวุธทรงอานุภาพ)

        แต่ในภาษาไทยแผลงตัว ว เป็น พ ทำให้ วร แผลงกลายเป็น พระ และมักเห็นคำนี้หน้าคำหรือชื่อบุคคลเพื่อแสดงการยกย่อง รวมถึงคำราชาศัพท์ เช่น พระมหากษัตริย์ พระราชดำริ พระทัย พระยา พระนารายณ์ พระอิศวร เป็นต้น

        อย่างไรก็ตาม คนไทยยังเอาคำว่า พระ ใช้เรียกนักบวชในพุทธศาสนา เพราะมองว่าพวกเขาคือผู้ที่ประเสริฐ น่าเลื่อมใส ขณะที่คำที่ถูกต้องคือ ภิกษุ (भिक्षु) หรือ ภิกขุ (भिक्खु) ซึ่งหมายถึง ผู้ขอ (ขออาหารเวลาบิณฑบาต)

        นอกจากนี้คนไทยยังแผลง วร เป็น พร (อ่านว่า พอน) ซึ่งมีความหมายตามที่กล่าวไว้ข้างต้นอีกด้วย

เพื่อไม่ให้ถูกล้อ จงสะกดชื่อเป็นแบบอื่นเสีย

        เพราะ พร กับ porn จะออกเสียงใกล้จนเกือบจะเหมือนกันเป๊ะคือ /pʰɔː(r)n/ แต่สาวๆ ก็พอมีวิธีเลี่ยงได้บ้าง โดยเปลี่ยนวิธีการสะกดคำที่ใกล้เคียง เช่น phon, pond, pound, pawn, peon เป็นต้น

        แม้ว่าเสียงที่ออกจะแปร่งๆ จากภาษาไทยไปบ้าง แต่ถือว่าเป็นการเซฟตัวเองจากการถูกฝรั่งล้อ เพราะอย่าลืมว่าในมุมมองฝรั่ง ประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องของการขายบริการทางเพศอย่างมาก (เรื่องนี้คนไทยต้องยอมรับตัวเองให้ได้) ทำให้ฝรั่งอาจมองผู้หญิงไทยแบบ stereotype ว่าเป็นผู้หญิงอย่างว่า คอยขายบริการแบบนี้ทุกคน และยิ่งชื่อมีคำว่า porn อีก จึงล้อกันสนุกปาก

        อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่จะมองประเทศไทยเป็นแบบนี้ ถ้าหากเขามีความรู้และศึกษาประเทศไทยมาแล้ว ก็จะรู้ว่านิสัยคนไทยก็มีหลากหลาย และผู้หญิงไทยก็ใช่ว่าจะขายบริการทุกคน รวมถึงพวกเขาจะเข้าใจว่า porn ว่ามีความหมายที่ดีในภาษาไทย

        ทั้งนี้ก็อยู่ที่สังคมที่คนนั้นอยู่ด้วย ว่าจะเจอคนดีที่ให้ความเคารพถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือคนไม่ดีที่เน้นล้อเอาสนุกปาก ซึ่งก็ต้องอาศัยดวงว่าแต่ละคนจะไปเจอสังคมแบบไหน

 


แหล่งข้อมูล: