Chiang Mai Nowadays

หากคุณเป็นคนขับรถเร็ว คุณอาจจะรำคาญการขับรถแบบไร้คันเร่งของคนเชียงใหม่ไปบ้าง หรือหากคุณเป็นคนเถรตรงกับระบบ ความอะลุ่มอล่วยบางอย่างของทั้งภาครัฐและคนเมือง อาจทำให้คุณหงุดหงิดใจ เว้นก็แต่เดือนมีนาคมที่ฝุ่นละอองสุมเมืองราวกับอยู่ในนรก เชียงใหม่ในเดือนอื่นค่อนข้างรื่นรมย์