The Great Volunteer Spirit

ชีวิตคนหนึ่งคนจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงกับโลกใบนี้ได้แค่ไหน?

คำถามนี้เกิดขึ้นในวันที่โลกของเราเจอวิกฤตสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ สัตว์ทะเลล้มตายเพราะพลาสติก สัตว์ป่าหลายชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์ ต้นไม้ในป่าถูกทำลาย ส่วนต้นไม้ในเมืองถูกละเลย ราวกับว่าเราไม่เห็นถึงการมีอยู่ของธรรมชาติรอบตัว และถึงแม้ว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อกอบกู้ความอุดมสมบูรณ์กลับมา แต่หากเทียบกับปัญหามากมายที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังดูเป็นหนทางที่แสนยาวไกล

พูดคุยกับ อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงมากฝีมือที่อีกมุมหนึ่ง เขาคือคนรักสิ่งแวดล้อมตัวยง ผู้ก่อตั้งบริษัท Environmental Education Centre Thailand (EEC) หรือศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย และบทบาทล่าสุด กับการได้มาเป็นทูตกิจกรรมของโครงการ TCP Spirit เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ตลอดการพูดคุย อเล็กซ์ได้แสดงเจตนามุ่งมั่นให้เราเห็น พร้อมกับชี้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราพูดมาข้างต้นก็ส่วนหนึ่ง แต่ปัญหาจริงๆ คือการที่เรา ‘ไม่รัก’ มันต่างหาก ยิ่งสำหรับคนเมืองที่มีชีวิตห่างไกลจากธรรมชาติก็ยิ่งทำให้ขาดความรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นความไม่รู้จักและไม่สนใจ พอไม่รู้จักก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะไม่รักมัน การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ในวิธีของอเล็กซ์จึงไม่ใช่การป่าวประกาศเรียกร้อง ปลูกต้นไม้ หรือเก็บขยะในทะเล แต่เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน 

ความรู้สึกรักธรรมชาติก็คงไม่แตกต่างจากความรักรูปแบบอื่นสักเท่าไหร่ เพราะกว่าจะรัก เราก็ต้องรู้จักมันดีพอ และเมื่อมีความรัก เราก็จะเริ่มอยากปกป้องมันเอง