Strive!

เมื่อผู้ชายคนหนึ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นผู้หญิง แม้จะเป็นแค่เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งของวัน ก็อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า creep หรือ weirdo ไม่ต่างจากเพลงที่กำลังเล่นอยู่ ชุดความคิดเหล่านี้ถูกผลิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายมาเป็นค่านิยมของสังคมที่บ่มเพาะให้เราอยู่ในกรอบที่สร้างโดยคนอื่น เวียนวนอยู่ในนั้นจนลืมถามว่าจริงๆ แล้วตัวเองเป็นใคร
.
“ฟังคนอื่นทำไม เพื่ออะไร” ‘ปันปัน’ – แพนแพน นาคประเสริฐ ขัดขึ้นเสียงแข็ง เพียงต้องการบอกว่ากรอบเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสมมติ ทั้งที่จริงแล้วตัวเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่า จะเป็นใคร แต่งตัวอย่างไร รวมถึงเป็น ‘เพศ’ ไหน ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา เธอจึงใช้ร่างกายของตัวเองเพื่อแสดงถึงเสรีภาพในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ผ่านศิลปะการแต่ง Drag และการแสดงบนเวที ที่เราเชื่อว่าถ้าคุณได้รับชม คุณก็จะเข้าใจและรู้สึกได้ถึงวินาทีที่ไร้ซึ่งกรอบเกณฑ์ของสังคมเช่นเดียวกัน