Time Kills Everything

เวลามีค่ากับคุณมากแค่ไหน?

เมื่อเราเติบโตมาถึงช่วงวัยหนึ่ง คำถามเชิงนามธรรมเช่นนี้มักจะเป็นคำถามที่เราเฝ้าคิดและใคร่ครวญกับตัวเองเพื่อค้นหาคำตอบมายืนยันความหมายของการมีชีวิตอยู่

การที่คนคนหนึ่งจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดนั้น น่าจะขึ้นอยู่กับเหตุผลหลักๆ อยู่สองข้อคือ ถ้าไม่ได้เป็นเพราะหน้าที่และความรับผิดชอบ ก็คงเป็นเพราะเคยมีประสบการณ์บางอย่างที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตจนต้องหันมาให้ความสำคัญกับมันอย่างจริงจัง บางที ‘จังหวะของเวลา’ ในชีวิตอาจเป็นสิ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับ ‘อ้น’ – นพพันธ์ บุญใหญ่ รวมถึงเราทุกคน

ถ้าโลกคือโรงละคร และเราทุกคนคือนักแสดง จังหวะของเวลาในนวนิยาย วรรณกรรม หรือละครอื่นใดที่เรารู้สึกได้ ก็คงไม่แตกต่างจากจังหวะเวลาในชีวิตจริงที่เป็นอยู่ตอนนี้ ถ้าทุกสิ่งต้องใช้เวลาเพื่อที่เราจะเข้าใจความเป็นไปของมัน กาลเวลาเองก็อาจไม่ต่างกันในเรื่องนี้

หลังจากที่คุณได้อ่านบทสัมภาษณ์ คุณอาจจะพบคำตอบที่ว่า เวลามีค่ากับคุณมากแค่ไหน? หรืออาจจะยังไม่พบคำตอบใดๆ เลยก็ได้ แต่เชื่อเถอะว่าไม่ช้าก็เร็ว วันหนึ่งคุณจะเข้าใจ