New Me | พิชิตอาการโฮมซิก ให้คุณมองสถานที่ใหม่ด้วยความสบายใจกว่าเดิม

New Me
1 Feb 2018
เรื่องโดย:

adB Team, ฐิติชญา อนันต์ศิริภัณฑ์

ดูเหมือนคำกล่าวที่ว่า ‘ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเรา’ จะเป็นความจริงขึ้นมาทันที เมื่อคุณกำลังเผชิญกับอาการโฮมซิกหรืออาการคิดถึงบ้าน และต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับมือกับอาการที่เกิดขึ้น แนวทางเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ และอาจทำให้คุณมองสถานที่ใหม่ด้วยความสบายใจกว่าเดิม

โฮมซิก

01 ตระหนักอยู่เสมอว่าอาการโฮมซิกเป็นเรื่องปกติ

เพราะโดยปกติแล้วเราทุกคนมีโอกาสประสบกับอาการโฮมซิกเมื่อย้ายไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆ โฮมซิกจึงไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด ในความเป็นจริงโฮมซิกเป็นความปกติรูปแบบหนึ่งที่ร่างกายแสดงออกเพื่อตอบสนองความไม่ต้องการไปอยู่ในที่ที่ห่างไกลหรือแตกต่างไปจากเดิม ดังนั้น อาการโฮมซิกจึงเป็นผลผลิตหนึ่งจากวิวัฒนาการของมนุษย์นั่นเอง

โฮมซิก

02 สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลใหม่ๆ ด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลาย

ทุกพฤติกรรมมีเหตุผล อาการโฮมซิกก็เช่นเดียวกัน สาเหตุสำคัญเกิดจากความรู้สึกผูกพันต่อบุคคลและสถานที่ ซึ่งเป็นกลไลทางธรรมชาติของมนุษย์ การแยกจากใครสักคนจะกระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์ต่อบุคคลใหม่ๆ การเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมหรือชมรมตามความสนใจของคุณ จะยิ่งช่วยให้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ได้มากที่เดียว ขณะเดียวกันก็ช่วยบรรเทาอาการโฮมซิกได้ด้วย

โฮมซิก

03 ฝึกฝนให้มีความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเอง

รักและปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนที่คุณรักและปฏิบัติต่อคนอื่นๆ โดยเฉพาะช่วงที่ประสบกับอาการโฮมซิก ขั้นตอนที่สำคัญสำหรับกการฝึกฝนคือ การคิดเชิงบวกและมองโลกในแง่มุมที่ดี วิธีการที่ง่ายที่สุดคือ เริ่มต้นถามตัวเองว่าคุณจะพูดและปฏิบัติต่อคนที่คุณรักอย่างไรให้ผ่านสถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ไปได้ หลักจากตอบตัวเองได้แล้ว คุณก็แค่ลองปฏิบัติตามนั้นได้เลย

โฮมซิก

04 รู้เท่าทันความคิดเชิงลบของตนเอง

คนส่วนมากมีแนวโน้มตำหนิตัวเแงเมื่อไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ หรือเมื่อต้องสร้างความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า จึงควรรู้เท่าทันทั้งสภาวะอารมณ์และความคิดของตนเอง พร้อมลดและเปลี่ยนความคิดเชิงลบที่เกิด เป็นความคิดเชิงบวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนผ่านการพักผ่อนและการทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กีฬาที่คุณชอบ หรือการทำสมาธิ

แบ่งปันเรื่องราวนี้:
เรื่องโดย

adB Team

Conversations for All: เชื่อมโยงผู้คนหลากหลายแวดวงเข้าด้วยกัน รวมตัวให้เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ชวนตั้งคำถามกับสิ่งเก่า กระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่

เรื่องโดย

ฐิติชญา อนันต์ศิริภัณฑ์

หญิงสาว Multi art skill ที่รับทำทุกอย่าง! จริงจังมากกับการคุมโทน ชอบใช้ชีวิตเหงาๆ อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต อุทิศชีวิตตอนกลางคืนให้การติ่งบังทัน อยากเลี้ยงน้องหมา และฝากเพจเฟซบุ๊ก oneun cafe ด้วยค่ะ