ภัทร สุวรรณรงค์

วาดภาพประกอบ ทำงานสามมิติหาเลี้ยงชีพ ชอบนั่งอ่านวรรณกรรมเพื่อใช้งานสมอง กับออกไปเล่นสเกตบอร์ดใต้สะพาน และแก่นแท้ของศิลปะคือ ‘เงิน’