ศุภชัย เกศการุณกุล

ช่างภาพพอร์เทรตและนักเขียน อดีตบรรณาธิการภาพนิตยสาร open ผู้เดินทางเพื่อถ่ายภาพและเขียนหนังสืออย่างสม่ำเสมอ ถ่ายภาพขาวดำและใช้กล้องฟิล์มเป็นหลัก ผลงานรวมเล่มที่ผ่านมา In Paris (2551), ครั้งหนึ่งในเวลาหนึ่ง Portrait in Our Time (2558) และล่าสุด Photo Book Les Parisiens (2560)