Will The Future Be Like The Past?

เบื่อหน่าย ชินชา ไม่อยากมีส่วนร่วม

ดูเหมือนนี่จะเป็นความรู้สึกร่วมของยุคสมัยที่ผู้คนมีต่อการเมืองไทย เพราะวังวนของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานนับสิบๆ ปี โดยที่ท่าทียิ่งจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ การต่อสู้ในระบบ ถูกลากออกมาสาดสีตีไข่กันนอกกฎกติกา ทำให้ดูเหมือนจะเคยชินกันว่า ถ้าผลประโยชน์ตกไม่ถึงฝ่ายใด ฝ่ายนั้นก็ลุกฮือขึ้นมาล้มกระดานเริ่มต้นใหม่

ทำให้ประเทศนี้เหมือนจิ๊กซอว์ที่เชื่อมต่อไม่เสร็จสมบูรณ์เสียที

ถามว่า แล้วเราจะอยู่กับวันนี้กันอย่างไร ในวันที่เสรีภาพขาดหาย รอรัฐบาลทำตามสัญญามาสี่ปี แม้อีกไม่กี่เดือนดูเหมือนจะมีแสงที่ปลายอุโมงค์ว่าเราใกล้จะได้เลือกตั้ง แต่กฎกติกาที่ถูกขีดขึ้นใหม่ก็ทำเราสงสัยว่า นี่เหรอประชาธิปไตยที่แท้จริง

‘จอห์น’ – วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ หนึ่งในบุคคลที่ทำหน้าที่สื่อและคลุกคลีกับประเด็นร้อนแรงของการเมืองมาต่อเนื่องยาวนาน ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของเขากันว่า ในวันที่เขาอยู่ในวัยกลางคน มีชีวิตลูกสองคนให้ดูแล เขามีมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองเราในวันนี้อย่างไร

หน้าตาของความหวังในอนาคตจะเหมือนกับอดีตอันย่ำแย่ที่ผ่านมาหรือเปล่า?