LEARNING, LITERACY & LIFE 2019

ตลอดปี 2018 ทีม a day BULLETIN ออกเดินทางไปพบปะผู้คนที่น่าสนใจมากมาย เรานั่งลงสนทนากับพวกเขาอย่างลึกซึ้ง ถึงถามถึงความฝัน ความหวัง และความคิดที่อยู่เบื้องหลังผลงานชิ้นสำคัญๆ ในชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ยอดนิยม หนังสือระดับเบสต์เซลเลอร์ ผลงานออกแบบแฟชั่น ธุรกิจชั้นนำของประเทศ งานศิลปะ นักดนตรี นักกีฬาระดับโลก นักการเมือง นักข่าว รวมถึงคนหนุ่มสาวที่ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม ฯลฯ

บทสนทนาอันเพลิดเพลินกว่าร้อยชิ้นตลอดปีที่ผ่านมา บอกเล่าถึงทักษะและความรู้สามประการหลักๆ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตัวเองไปตลอดเวลา (LEARNING SKILLS), ความสามารถในการทำความเข้าใจโลกรอบตัวอย่างลึกซึ้ง (LITERACY SKILLS) และ ความสามารถในการทำความเข้าใจตัวเองและมีเป้าหมายของตัวเองที่แน่ชัด (LIFE SKILLS)

ในวาระส่งท้ายปี เราจึงได้รวบรวมบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความรู้ที่มีคุณค่าเหล่านั้น กลับมาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน คำตอบหลากหลายช่วยให้เห็นร่องรอยของเส้นทางเดินต่อไปในอนาคต มันอาจจะไม่สามารถเผยให้เห็นที่ปลายทางของมนุษยชาติ แต่ก็ส่องไฟให้เห็นระยะหนึ่งหรือสองก้าวข้างหน้า เพื่อที่เราจะคลำทางต่อไปได้ในปี 2019 ที่กำลังจะมาถึง