Issue 592
Does Happiness Mean Everything? .

27 May 2019

ในโลกที่ความเร็วถูกนำมาใช้อธิบายและนำทางทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจบริการ บันเทิง หรือแม้แต่เทคโนโลยี ต่างต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเร็วที่ว่าให้ทัน

บริษัทใหญ่ๆ ที่คุ้นชินกับจังหวะความสำเร็จแบบเดิมๆ ต้องลุกขึ้นมาจัดการโครงสร้างขององค์กร สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และเติมเคมีใหม่ๆ เข้าไปในองค์กร เพื่อรับมือกับโลกใหม่ที่เราไม่อาจรู้ได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น สำหรับหลายๆ คน โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นเป็นกำแพงใหญ่ที่ทำให้ท้อใจ แต่สำหรับ สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กลับมองต่างออกไป เขามองว่านี่คือโลกของโอกาสและเต็มไปด้วยความท้าทาย ซึ่งเขาต้องเผชิญหน้ากับการผ่าตัดองค์กรขนาดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 68 ปี อย่างเมืองไทยประกันชีวิต

นี่คือบทสัมภาษณ์ที่เขามาเผยความท้าทายในการจัดการโครงสร้างขององค์กรที่เคยเป็นแนวดิ่งให้มีพื้นที่ของความร่วมมือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การปรับจูนมายด์เซตของพนักงานให้มีวัฒนธรรมของการเรียนรู้และสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างแอดติจูดในการมองภาพรวมและเปลี่ยนไอเดียต่างๆ ที่มีให้ออกมาเป็นผลลัพธ์ได้จริง ในวันที่คนส่วนใหญ่ติดกับดักกับการเอาแต่บอกว่าตัวเองถูกดิสรัปต์ แต่ไม่เคยหาคำตอบให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น