Issue 602
Life in Magic Hours

5 Aug 2019

นับตั้งแต่ครั้งแรกที่ปรากฏตัวกับอัลบั้มที่มีชื่อเดียวกับชื่อวงจนถึงวันนี้ ระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านไป ‘เร็วมาก’ ค่อยๆ หล่อหลอม ก่อร่าง วงร็อกหัวมันอย่างโปเตโต้จากเด็กวัยรุ่นหน้าใสสู่ผู้ใหญ่วัยสามสิบปลายจนถึงสี่สิบต้น ที่เริ่มมีร่องรอยของกาลเวลาบนเค้าหน้า ได้พบ ‘ความทรงจำ’ ที่เป็นส่วนผสมของสุข ทุกข์ การสูญเสีย ความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลง การเติบโต ความหวัง ที่เปลี่ยนทัศนคติในการมองชีวิต การมองโลก และการสร้างสรรค์งานดนตรี

แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความรักและความซื่อสัตย์ในการทำงานเพลงอยู่ ‘ที่เดิม’ และมอบความรักที่ ‘เพียงพอ’ ให้แฟนเพลงเสมอมา สาเหตุหนึ่งที่ทำให้โปเตโต้ยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายและทำให้แฟนเพลงต่าง ‘รอ’ การกลับมาอยู่เสมอ เป็นเพราะมิติของเนื้อหาที่พวกเขาเลือกมาเล่าให้ฟังผ่านเสียงเพลงนั้นสามารถเชื่อมโยงกับคนฟังในทุกยุคสมัย ไม่ซับซ้อน แต่มีเสน่ห์เฉพาะตัวในแบบที่ ‘ไม่รู้จะอธิบายยังไง’ และเป็นสิ่งที่แฟนเพลงสามารถสัมผัสได้ด้วยหัวใจเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแฟนเพลงดั้งเดิมหรือคนฟังรุ่นใหม่ๆ ก็ตามแต่