Issue 603
INSPIRE! What Great Leaders Do

13 Aug 2019

เบื้องหลังความสำเร็จของ ธนากร ธนวริทธิ์ เด็กธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดในชุมชนแออัด แต่กลับผลักดันชีวิตสู่การเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาฯ ยักษ์ใหญ่