Issue 630
MOVE ON (if you can)

17 Feb 2020

บทสนทนากับ ทราย เจริญปุระ นี้ ไม่ใช่การบอกวิธีก้าวออกจากความรักแย่ๆ ไม่ใช่การเผยว่าทำอย่างไรเธอถึงหายป่วยจากโรคซึมเศร้า ไม่ใช่การสอนให้มองโลกในแง่ดีเพื่อรับมือกับความทุกข์ แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดโดยไม่จำเป็นต้องพยายามฝืนตัวเอง เพื่อ ‘Move on’ ออกจากมัน