Issue 633
Good Life in Crisis

9 Mar 2020

เราจะมี ‘ชีวิตที่ดี’ ได้อย่างไร – ถ้าหากรายล้อมรอบตัวมีแต่เรื่องแย่ๆ และวิกฤต นั่นคือสิ่งที่ พลอย จริยะเวช ได้เรียนรู้ และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านความจริงในชีวิตมาถ่ายทอดเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า What is the Good Life?

ชวนอ่านบทสนทนาระหว่าง a day BULLETIN และ พลอย จริยะเวช กับคำถามที่ว่า – ชีวิตที่ดีคืออะไร? ในห้วงยามที่คนไทยไม่น่าจะมีความสุขกันสักเท่าไหร่ เพราะเหตุการณ์ต่างๆ กำลังสุมรุมเข้ามาหลากหลายมิติ