Issue 634
Let's Talk About Ted

16 Mar 2020

การที่ใครสักคนจะถูกขนานนามคำนำหน้าการเรียกชื่อว่า ‘ป๋า’ น่าจะมาจากสองสาเหตุหลักๆ หนึ่ง คนคนนั้นต้องใจป้ำร่ำรวยเกินหน้าเกินตา และสอง คนคนนั้นได้รับการยอมรับว่าเพียบพร้อมด้วยความสามารถบวกกับความมีบารมี เราคิดว่าสำหรับในกรณีของ ‘ป๋าเต็ด’ – ยุทธนา บุญอ้อม น่าจะเป็นอย่างหลัง

วันนี้ในช่วงวัยห้าสิบ ผ่านประสบการณ์การทำสื่อมามากมาย ทั้งเป็นดีเจ สร้างคลื่นวิทยุ ทำนิตยสาร จัดงานคอนเสิร์ต และเทศกาลดนตรี ล่าสุด เขายังมีพลังลุกมาสร้างสรรค์รายการทอล์กออนไลน์อย่าง ‘ป๋าเต็ดทอล์ก’ ที่มีรูปแบบการพูดคุยแบบ Deep Conversation หรือการสนทนาเชิงลึก ด้วยความยาวแต่ละตอนร่วมชั่วโมง

การเกิดขึ้นของ ‘ป๋าเต็ดทอล์ก’ อาจเป็นเพียงจุดเล็กๆ ในยุคสมัยที่ความเข้าใจเป็นสิ่งขาดพร่องในสังคมไทย แต่มันก็มีเสียงดังพอที่จะส่งออกไปบอกในวงกว้างได้ว่า ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ‘การทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน’ น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญ และ ‘การพูดคุยกัน’ ก็เป็นเครื่องมือที่มีพลังพอจะสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้

adB จึงอยากชวนป๋ามาสนทนาถึงความท้าทายใหม่ มุมมองที่มีต่อปรากฏการณ์รอบข้าง และสิ่งสำคัญที่ค้นพบในช่วงวัยนี้