Issue 635
Fight the Virus

23 Mar 2020

ก่อนจะอ่าน a day BULLETIN ฉบับนี้พร้อมกัน เราอยากชวนคุณสำรวจตัวเองเสียก่อนว่ามีอาการต่อไปนี้หรือไม่: มีไข้ ไอจาม หายใจเหนื่อย ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย 

ถ้าถูกทุกข้อ หรือไม่แน่ใจ เราขอชวนคุณให้ไปโรงพยาบาล แต่ถ้าไม่มีอาการ ขอให้ดูแลสุขภาพกันต่อไป และชวนอ่านวิเคราะห์ดูกันว่า COVID-19 นี้ส่งผลอะไรกับเรา โลกกำลังพยายามบอกอะไร และ #ควสกจพรตกม หรือไม่ 

แล้วเรามาร่วมต่อสู้กับเจ้าไวรัส วายร้ายไปด้วยกัน!!