ห้องสมุด

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น | ห้องสมุดมีชีวิตภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่และหัวใจรักการอ่าน

คำถามสุดคลาสสิกที่ว่า ‘เรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร’ ถูกไขคำตอบทันทีที่ได้เห็นภาพเด็กน้อยนับสิบคนหัวเราะร่วนไปกับเรื่องราวในหนังสือ ณ ‘ห้องสมุดมีชีวิต’ หลังน้อย ที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างจากหยาดเหงื่อแรงกายของคณะนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการค่ายยุวสถาปนิกอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินเพื่อนำมาสร้างประโยชน์ต่อสังคม เรามีชีวิตอยู่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ จากความรู้ความสามารถที่มี และแบ่งปันออกไปให้กับผู้อื่น

ห้องสมุด

ห้องสมุด

ห้องสมุด

ห้องสมุด

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่นแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณท้องถิ่นอันห่างไกล ณ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความทุรกันดารเนื่องจากเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งรายล้อมด้วยไร่อ้อย ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างในตัวเมือง จึงเกิดเป็นโครงการออกแบบและก่อสร้าง ‘ห้องสมุด’ หลังน้อย เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนแห่งนี้

ห้องสมุด

ห้องสมุด

ผลงานการออกแบบที่อาศัยความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน โดยพยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งแสงแดด ลม และร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ ตัวอาคารเป็นลักษณะกึ่งเปิดให้ความรู้สึกเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอก ตั้งอยู่บริเวณที่โล่งใต้ร่มไม้ ที่สามารถให้ร่มเงาได้ตลอดทั้งวัน โดยมีหลังคาทรงจั่วสูงกว่าปกติเพื่อระบายความร้อน อากาศถ่ายเท เย็นสบายแม้ไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศ วัสดุโดยรอบอาคารมีลักษณะโปร่งแสง เพื่อให้แสงธรรมชาติสามารถเล็ดลอดเข้ามาได้

ห้องสมุด

ห้องสมุด


FYI

ทำความรู้จักห้องสมุดมีชีวิตแห่งนี้ เพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Beersingnoi ArchPhoto

ภาพ: Beersingnoi ArchPhoto