กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย