ก้อย อรัชพร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย