ขุนแผนฟ้าฟื้น
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย