ความฝันเดือนตุลาฯ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย