ความหม่นหมอง
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย