คิมจียอง เกิดปี 82
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย