คิระ โยชิคาเงะ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย