งานประชุมสุดยอดอาเซียน
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย