งานหนังสือ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย