จเด็จ กำจรเดช
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย