ชนินทร์ เจียรทัศนประกิต
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย