ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย