ฐาดิณี รัชชระเสวี
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย