ดิว ไปด้วยกันนะ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย