ตุล ไวฑูรเกียรติ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย