ถวัลย์ ดัชนี
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย