ทราย เจริญปุระ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย