ธนา เธียรอัจฉริยะ
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย