นาคร ศิลาชัย
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย