นิรุตติ์ ศิริจรรยา
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย