บันทึกความผูกพันชั้นราษฎร
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย