ปรมินทร์ วัฒน์นครบัญชา
ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพไปจนถึงวันสุดท้าย